Muzeum Narodowe w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie - katalog

1. Katalog [MAK]

2. Artykuły z wydawnictw zbiorowych [MAK]

3. Wyszukiwanie [FIDKAR]


Opis bazy:

Baza Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie zawiera w głównej mierze dane o książkach nabywanych od 1992 roku. Są do niej sukcesywnie dołączane opisy skatalogowanych w przeszłości książek z XIX i XX wieku. Pewną jej część stanowią ponadto opisy monograficznych tomów i zeszytów czasopism. Pod względem tematycznym zbiór jest dość zróżnicowany. Jego trzonem są publikacje z historii sztuki i rzemiosła artystycznego, dziejów kultury, konserwatorstwa, muzealnictwa (w tym katalogi wystaw i zbiorów muzealnych), numizmatyki i wojskowości. Dość spory jest zbiór dzieł historycznych, pochodzących z kolekcji bibliotecznych przekazywanych Muzeum od początku jego istnienia, wraz z dziełami sztuki i zabytkami kultury materialnej. Formatem opisu danych jest MARC BN. Do charakterystyki rzeczowej wykorzystywany jest Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Do lutego 2007 r. zgromadzono w niej ponad 38000 rekordów.


© WBP Kraków 2007 http://www.wbp.krakow.pl/
© W. Kowalewski. Kraków 2007 wkowalewski@wbp.krakow.pl
© W. M. Kolasa, Kraków 2007 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/