Bazy bibliograficzne małopolskich bibliotek publicznych


BR@MA : wspólny interfejs wyszukiwawczy dla wszystkich baz bibliograficznych [Fidkar]


Bazy bibliograficzne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie [informacje]


Bazy bibliograficzne powiatów województwa małopolskiego

**  Bazy udostępniane równolegle z serwerów bibliotek powiatowych oraz serwerów WBP
## Bazy udostępniane wyłącznie z serwerów bibliotek powiatowych (przejściowo nie współpracują z serwisem BR@MA) 


© WBP Kraków 2006, W. M. Kolasa - http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/, W. Kowalewski - wkowalewski@wbp.krakow.pl