Powrót do spisu baz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Książki o Krakowie (1945-1971) 

1. Wyszukiwanie [Fidkar]

2. Przeglądanie [MAK]

  • Zasięg chronologiczny: 1945-1971

  • Liczba rekordów: 984

  • Format MARC 21

  • Bazy są elektronicznym odpowiednikiem książki: 

  Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1945-1971 / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdisława Vogler ; konsult. nauk. Józef Korpała ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Kraków : WBP, 1972. - 316 s. ; 21 cm.

Książka w formacie djvu jest także dostępna w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej: http://mbc.malopolska.pl/publication/935

Z przedmowy:

W 1972 r ukazała ale publikacja pt. "Książki o Krakowi" obejmująca druki z lat 1945-1969. Obecne drugie wydania uzupełniono materiałami aa lata 1970-1971. Podobnie jak w poprzednim wydaniu materiał bibliograficzny ułożono według ramowego schematu klasyfikacyjnego bibliografii regionalnej przedmiotowej 1 podzielono na piętnaście działów Działy podzielono na poddziały. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zaopatrzono w zwięzłe adnotacja. Treść dzieł zbiorowych została wyszczególnione w adnotacjach. Bibliografia obejmuje druki zwarte oraz wprowadza kilka wydawnictw ciągłych, takich jak Biuletyn Krakowski, Rocznik Krakowski, Rocznik Biblioteki PAN, Rocznik AU, i Rocznik PAN, Rocznik Naukowy WSWF, Rocznik Statystyczny Krakowa. W obecnym wydaniu pominięto dział literatury pięknej dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz podręczniki, druki ulotne, programy teatralne Itp. Pozostawiono pozycje z literatury dokumentalnej i umieszczono je w rozdziale Pamiętniki. Wspomnienia. Korespondencja, Reportaże. Felietony. Adnotacje częściowo zaczerpnięto z "Nowych Książek" i adnotowanych kart katalogowych. W publikacji uwzględniona materiały o charakterze naukowym, popularno-naukowym, informacyjnym i dokumentalnym. Każda pozycja bibliograficzna umieszczona jest w jednym miejscu. Na końcu poddziałów zebrano materiały rozproszone w różnych miejscach w formie odsyłaczy. Odsyłacze obejmują hasła autorskie, tytuł i numer pozycji. Podawano ostatnie wydanie utworu. Zasadnicze opisy bibliograficzna zaczerpnięto z "Przewodnika Bibliograficznego". Indeks osobowy zestawia nazwiska autorów, współpracowników, redaktorów i ilustratorów, indeks tematyczno-zagadnieniowy obejmuje nazwiska osób, nazwy instytucji oraz hasła przedmiotowe.

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną opracowali w ramach laboratorium studenci III roku Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
1. Bielska, Izabela; 2. Błach, Marzena; 3. Błasiak, Beata; 4. Bożek, Marcelina; 5. Brożek, Ewa; 6. Bryzek, Monika; 7. Bucior, Wioleta; 8. Ciura, Julia Paulina; 9. Ducki, Maciej Tadeusz; 10. Dyba, Monika; 11. Frączek, Magdalena; 12. Gabryś, Monika; 13. Galej, Gabriela; 14. Gatlik, Anna; 15. Hycka, Małgorzata; 16. Jabłonka Aleksandra; 17. Kania, Agnieszka; 18. Kołeczek, Daniel; 19. Kołtuńska, Magdalena; 20. Korczak, Nina; 21. Krawczyk, Adrian; 22. Kubarska, Małgorzata Ewa; 23. Kurlit, Anna; 24. Lebda, Barbara; 25. Lebda, Małgorzata; 26. Lipka, Monika; 27. Lis, Monika; 28. Łakoma, Marta; 29. Macura, Izabela; 30. Malec,Wojciech; 31. Mastela, Tomasz; 32. Maślanka, Dominika; 33. Maziarz, Joanna; 34. Mazur, Justyna; 35. Mikołajczyk, Maciek; 36. Milc, Piotr; 37. Moskała, Małgorzata Anna; 38. Nitoń, Magdalena; 39. Nogieć, Jolanta; 40. Piątek, Katarzyna; 41. Piechocka, Katarzyna; 42. Piskorz, Karolina; 43. Piwowarska, Agnieszka; 44. Płońska, Anna; 45. Porębska, Dorota; 46. Sikora, Ewa; 47. Sobol, Monika Kinga; 48. Sołga, Joanna; 49. Sońska, Barbara Małgorzata; 50. Stępień, Marta; 51. Surman, Ewelina; 52. Szczęch, Anna; 53. Szreniawska, Kinga; 54. Świerz, Elżbieta; 55. Tkaczyk, Łukasz; 56. Tomaszczyk, Mirosław; 57. Tomkiewicz, Łukasz Tomasz; 58. Trębacz, Katarzyna; 59. Wajda, Grzegorz; 60. Zagdańska, Monika; 61. Zajdel, Patrycja; 62. Zaworska, Monika; 63. Zborowska, Natalia Elżbieta. 
Kier. zespołu: Władysław Marek Kolasa 
Prace wykonano metodą współkatalogowania on-line z wykorzystaniem oprogramowania SOWA SQL w roku akad. 2006/2007.


© WBP Kraków 2008 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2008 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/