Powrót do spisu baz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Książki o Krakowie (1971-1977) 

1. Wyszukiwanie [Fidkar]

2. Przeglądanie [MAK]

  • Zasięg chronologiczny: 1971-1977

  • Liczba rekordów: 971

  • Format MARC 21

  • Bazy są elektronicznym odpowiednikiem książki: 

  Książki o Krakowie : wybór publikacji z lat 1971-1977 / Teresa Bieńkowska. - Kraków : Miejska Biblioteka Publiczna, 1995. - 241 s. ; 21 cm

Niniejsza książka ta mimo przygotowania do druku w 1995 roku nigdy nie była powielona i rozpowszechniana. Wydanie elektroniczne opublikowane w 2007 roku w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej jest pierwszą i jedyną edycją niniejszej pracy: http://mbc.malopolska.pl/publication/936

Z przedmowy

Przegląd "Książki o Krakowie" z lat 1971-1977 jest kontynuacją drugiego wydania publikacji, pt. "Książki o Krakowie" obejmującej wydawnictwa z lat 1945-1971. Bibliografia rejestruje druki zwarte oraz wprowadza kilka wydawnictw ciągłych takich, jak "Rocznik Krakowski", "Roczniki Statystyczne". Podstawowy materiał ułożono wg ramowego schematu klasyfikacyjnego bibliografii regionalnej przedmiotowej i podzielono na XV działów. W doborze materiału starano się uwzględnić wszystkie ważniejsze publikacje dotyczące Krakowa, które ukazały się w kraju w latach 1971-1974. Z roku 1971 uwzględniono tylko te pozycje, które nie zostały zarejestrowane w poprzednim tomie. W bibliografii pominięto dział literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci oraz dokumenty życia społecznego, które rejestrowane są w rocznikach "Bibliografii Krakowa". Indeksy alfabetyczny i ważniejszych haseł przedmiotowych ułatwią korzystanie z bibliografii. 

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną opracowali w ramach laboratorium studenci III roku Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
1. Baruch Urszula Wanda ; 2. Grodecka Monika Maria ; 3. Haraf-Ignaczak Malwina ; 4. Janowska Joanna ; 5. Jeleń Małgorzata ; 6. Joanna Janowska ; 7. Karwaczka Jolanta Zofia ; 8. Knurowski Ryszard ; 9. Koszycka Barbara Maria ; 10. Kozień Maciej ; 11. Kroemer-Krypczyk Monika Małgorzata ; 12. Maciej Kozień ; 13. Mikos Anna Genowefa ; 14. Mleko Barbara Maria ; 15. Nowak Anna ; 16. Pajor Anna Marcelina ; 17. Papież Przemysław Hubert ; 18. Pędzik Małgorzata Patrycja ; 19. Placek Anna ; 20. Pląder Anna Maria ; 21. Pniewska Dorota ; 22. Repelewicz Anna ; 23. Rusinek Ewelina Lidia ; 24. Sarota Elżbieta ; 25. Sarwa Anna ; 26. Sitko Barbara ; 27. Stochel Małgorzata ; 28. Szostak Beata ; 29. Trzupek Krystyna ; 30. Trzupek Maria ; 31. Wójcik Bożena. 
Kier. zespołu: Władysław Marek Kolasa 
Prace wykonano metodą współkatalogowania on-line z wykorzystaniem oprogramowania SOWA SQL w roku akad. 2006/2007.


© WBP Kraków 2008 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2008 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/