Powrót do spisu baz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Książki o Krakowie (1988-1993) 

1. Wyszukiwanie [Fidkar]

2. Przeglądanie [MAK]

  • Zasięg chronologiczny: 1988-1993

  • Liczba rekordów: 473

  • Format MARC 21


O bazie:

Bazie zawiera opisy wydawnictw rejestrowanych w rocznych przeglądach książek o Krakowie publikowanych na łamach "Biuletynu Informacyjnego-Instrukcyjnego" Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 1988-1993.

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną opracowali w ramach laboratorium studenci III roku Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie
1. Boba Agata; 2. Andryszewska Katarzyna; 3. Boba Agata; 4. Borek Monika; 5. Dobosz Katarzyna; 6. Dzięgiel Elżbieta; 7. Grębowiec Agnieszka; 8. Jędrzejek Edyta; 9. Kapera Kamila; 10. Kołodziej Anastazja.; 11. Kołodziejczyk Beata Cecylia; 12. Konior Sabina; 13. Legień Katarzyna; 14. Maj Joanna; 15. Marszałek Marta; 16. Matusik Barbara; 17. Matuszewska Dorota; 18. Pawela Renata; 19. Piegza Lidia; 20. Sadzikowska Anna; 21. Sikora Joanna; 22. Skała-Lewicka Beata; 23. Spychała Agnieszka; 24. Szatan Iwona; 25. Szumiec Łukasz; 26. Tańcula Dorota; 27. Urbańska Sylwia; 28. Włodek Monika; 29. Wojakiewicz Anna; 30. Zadora Dorota. 
Kier. zespołu: Władysław Marek Kolasa 
Prace wykonano metodą współkatalogowania on-line z wykorzystaniem oprogramowania SOWA SQL w roku akad. 2007/2008 r.


© WBP Kraków 2008 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2008 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/