FILM : baza filmoznawcza


FILM to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne artykułów z prasy ogólnopolskiej i lokalnej o tematyce filmoznawczej. Tematyka filmowa prezentowana jest w ujęciu historycznym, teoretycznym, krytycznym i publicystycznym. W bazie rejestruje się artykuły traktujące o polskiej, europejskiej i światowej kinematografii, wywiady z ludźmi kina (twórcy, krytycy, teoretycy), recenzje filmowe, sprawozdania z festiwali i przeglądów.
Baza przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Rola i miejsce sztuki filmowej w kulturze, jej związki z innymi dziedzinami m.in. telewizją, literaturą, pedagogiką, historią, religią w znaczący sposób poszerzają liczbę osób zainteresowanych przestrzenią kina. Istnienie bazy jest ściśle związane z potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Staramy się odpowiadać na potrzeby informacyjne poszczególnych grup użytkowników, które związane są z realizacją działań osobistych, kształceniowych i zawodowych. Baza FILM tworzona była w programie CDS ISIS od 1995 roku. 
Opisy bibliograficzne wybranych artykułów z czasopism polskich za lata 1987-1995 zaczerpnięto z Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej. Od 1996 roku baza danych zawiera opisy bibliograficzne wybranych artykułów z prasy ogólnokrajowej i lokalnej m.in.: miesięcznika – „Film”; tygodników – „Polityka”, „Przekrój”, „Tygodnik Powszechny”; dzienników – „Dziennik Polski” (wyd . 1), „Gazeta Krakowska” (wyd. 1), „Gazeta Wyborcza” (wyd. 1), „Rzeczpospolita”. 
Opisy bibliograficzne sporządzane są z autopsji i zawierają następujące elementy: nazwę autora, tytuł artykułu, cytatę wydawniczą (tytuł czasopisma, rok, numer, strony), informację o materiałach ilustracyjnych i dodatkach, słowa kluczowe. Opisy artykułów których tytuły nie precyzują tematu zostają opatrzone krótkimi adnotacjami wyjaśniającymi. 

Agata Chwastek© WBP Kraków 2004 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2004 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/