BAZY DANYCH 

English version [ENGLISH]


System umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w wieku bazach. Aktualnie dostępne są bazy zawierające dokumenty na temat Krakowa (Wanda, Krak, Biblio, Film) oraz bazy na temat mediów Małopolski (prasa, radio, telewizja, internet). Trwają prace nad poszerzeniem zakresu systemu o wszystkie powiaty województwa małopolskiego.


Baza zawiera artykuły, szkice, rozprawy oraz publicystykę związaną z Krakowem i regionem krakowskim oraz recenzje teatralne krakowskich scen. Obejmuje wyczerpująco dane zawarte w prasie lokalnej i  ogólnokrajowej. Zasięg chronologiczny: 1995-2003. [...Więcej]


Baza zawiera opisy książek związanych tematycznie z Krakowem i regionem krakowskim. Obejmuje zarówno książki w całości związane z Krakowem, jak również fragmenty (rozdziały,  notki, hasła, biogramy) zawarte w pracach o charakterze ogólnym. W wyborze odnotowane są także recenzje książek. Zasięg chronologiczny: 1995-2002. [...Więcej]


Baza zawiera opisy publikacji krakowskich literatów. Odnotowane zostały książki, artykuły, twórczość literacka oraz w wyborze ich recenzje drukowane w prasie lokalnej i ogólnokrajowej.  Zasięg chronologiczny: 1961-2002.


Baza zawiera wybór książek o Krakowie wydanych w latach 1900 -1939. Bazę opracowano na podstawie źródeł i bibliografii historycznych


Baza zawiera artykuły, szkice, rozprawy oraz publicystykę związaną z polską, europejską i światową sztuką filmową. Obejmuje dane zawarte w prasie lokalnej i ogólnokrajowej. Zasięg chronologiczny: 1987-.  [...Więcej]


Baza zawiera wykaz czasopism lokalnych i regionalnych ukazujących się na terenie Małopolski w roku 2005.  [...Więcej]


Baza zawiera wykaz lokalnych i regionalnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych działających na terenie Małopolski w roku 2005. W wyborze zarejestrowano też serwisy internetowe pełniące funkcje lokalnych środków masowego przekazu.  [...Więcej]


System umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w bazach: "Małopolska prasa lokalna" i "Małopolskie media elektroniczne lokalne i regionalne" poprzez wygodny interfejs wyszukiwawczy.  [...Więcej]  © WBP Kraków 2004-2006 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2004-2006 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/