KRAK : książki o Krakowie i regionie


Baza KRAK jest bazą regionalną, zawiera opisy bibliograficzne książek wydanych w Polsce w latach 1994-2002. Zakres tematyczny bazy jest wszechstronny, informuje o piśmiennictwie prezentującym w ujęciu historycznym i współczesnym życie publiczne Krakowa i byłego województwa krakowskiego, a od 1999 r. uwzględnia również publikacje książkowe dotyczące województwa małopolskiego.

Treść prac zbiorowych, materiałów konferencyjnych i wydawnictw biograficznych rozpisano w adnotacjach. Wiele opisów opatrzono uwagami księgoznawczymi, informacją o języku publikacji, a także adnotacjami wyjaśniającymi oraz recenzjami.

Uwzględniono również ważniejsze opracowania w części tylko informujące o Krakowie i Małopolsce. W tych przypadkach podstawą opisu jest całe dzieło, a treściowo związane z regionem fragmenty wyszczególniono w adnotacjach.

Trzon bazy stanowią tytułowe "Książki o…" tj. samoistne druki zwarte. Ponieważ w pierwotnym założeniu baza stanowiła narzędzie do opracowywania wydawanych drukiem roczników bibliografii regionalnej, uwzględniono w niej również opisy roczników wydawnictw o charakterze ciągłym (z podaniem zawartości) oraz wybranych dokumentów życia społecznego: głównie katalogów wystaw artystycznych i muzealnych, folderów i prospektów turystycznych, materiałów o działalności towarzystw społecznych, kulturalnych i naukowych, materiałów z sesji naukowych, sprawozdań z działalności szkół i wyższych uczelni, towarzystw i instytucji kulturalnych, a także opisy ważniejszych wydawnictw okolicznościowych. W nielicznych przypadkach również opisy dokumentów elektronicznych. Baza pierwotnie opracowana została w systemie ISIS, obecna wersja to wynik konwersji do systemu MAK.

Wyszukiwanie w bazie ułatwiają indeksy: Autorski (również autorów prac wyszczególnionych w adnotacjach i autorów recenzji); Tytułowy; Tytułów serii; Instytucji sprawczych; Miejsca wydania; Wydawców; Roku wydania; Działów klasyfikacji regionalnej; Słów kluczowych oraz Źródeł recenzji (tytułów czasopism).

Zawartość Bazy KRAK jest komplementarna wobec Bazy WANDA (rejestrującej w oparciu o analogiczne założenia opisy artykułów z wybranych czasopism) i Bazy BIBLIO : pisarze Krakowa (rejestrującej książki i artykuły z czasopism dokumentujące tzw. życie literackie Krakowa i regionu). Stanowi kontynuację baz bibliograficznych: "Ksiązki o Krakowie", obejmujących piśmiennictwo od 1900 do 1996 r.© WBP Kraków 2004 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2004 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/

©WBP Kraków 2013 W. Kowalewski. Kraków 2013 wkowalewski@wbp.krakow.pl