Nowohucka Biblioteka Publiczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


1. Bibliografia regionalna Nowej Huty [od 2006] [SOWA2]

2. Bibliografia regionalna Nowej Huty [od 2006] [Fidkar]

3. Bibliografia regionalna Nowej Huty [od 2006] [MAK]

 

  • Zasięg chronologiczny: od 2005

  • Redakcja: Dorota Magdalena Grabowska

  • Liczba rekordów: 10.550

  • System: SOWA2/MARC21

  • Format: MARC 21


Bibliografia regionalna Nowej Huty to:

- bibliografia regionalna przedmiotowa, rejestrującą dokumenty o regionie w aspekcie wszystkich nauk, zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym, bez względu na ich miejsce wydania lub druk.

- bibliografia regionalna podmiotowa, rejestrująca dokumenty wydane lub wydrukowane na terenie regionu bez względu na ich treść.

 

Zasięg terytorialny bibliografii regionalnej Nowej Huty

Związany jest z podziałem administracyjnym Krakowa i obejmuje: Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicę XVIII Nowa Huta oraz miejscowości, które przez ujęcie historyczne, geograficzne, etnograficzne itp. są związane z regionem

 

Zasięg formalny bibliografii regionalnej Nowej Huty

W bibliografii uwzględniane są następujące typy dokumentów: książki; fragmenty książek, czasopisma lokalne i regionalne; artykuły z czasopism (lokalnych i ogólnokrajowych); dokumenty życia społecznego; dokumenty elektroniczne; dokumenty audiowizualne; dokumenty kartograficzne

 

Wykaz czasopism uwzględnionych w bibliografii:

1.         Dziennik Polski (Wyd. 1) (+ dodatki: Kronika Krakowska, Sportowy Dziennik Polski, Pejzaż Polski, Dziennik Seniora, Piątek)

2.         Gazeta Wyborcza (+dodatki: Gazeta w Krakowie, Duży Format, Wysokie Obcasy, Sport)

3.         Gazeta Krakowska (Wyd. AB) (+ dodatki: Tydzień, Piłkarz, Szkoła Nauka)

4.         Głos : tygodnik nowohucki (zawierający kolumny:  Głos Spółek Hutniczych, Nasza Nowa Huta : informator Rady Dzielnicy XVIII, Mistrzejowice : informator Rady i Zarządu dzielnicy XV, Wzgórza Krzesławickie : magazyn informacyjny Rady dzielnicy XVII, Głos Czyżyn  : magazyn informacyjny Rady Dzielnicy XIV, Magazyn Bieńczycki : miesięcznik Rady dzielnicy XVI, Dzielnica XV - Mistrzejowice + dodatek: Głos Młodej Huty)

5.         Lodołamacz : pismo ludzi walczących

6.         Makulatura : autorskie pismo młodych

7.         Echo Czyżyn : biuletyn informacyjny Rady Dzielnicy XIV

 

Lista czasopism nie jest zamknięta.


© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/
© W. Kowalewski. Kraków 2006 wkowalewski@wbp.krakow.pl
© W. M. Kolasa, Kraków 2006 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/ 

Ostatnia aktualizacja baz: na biezaco