Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


1. Bibliografia Powiatu Olkuskiego [Sowa2]

2. Bibliografia Zawartosci Wybranych Czasopism PiMBP w Olkuszu [Sowa2]

3. Katalog Olkuskiego Klubu Literackiego [Sowa2]

4. Bibliografia Powiatu Olkuskiego (2005-2007) [Fidkar]

 

  • Zasięg chronologiczny: Bibliografia Powiatu Olkuskiego

  • Liczba rekordów: 6724

  • Redakcja: Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

  • System: SOWA_2 [tekst]


Bibliografia Powiatu Olkuskiego powstała w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. Baza utworzona została w programie SOWA 2 w formacie tekstowym. Obejmuje publikacje wydane od 2005 roku. Ma ona charakter przedmiotowy – rejestrujący piśmiennictwo z różnych dziedzin życia dotyczące poszczególnych gmin powiatu olkuskiego (Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom) w obecnych granicach administracyjnych. W piętnastu działach: (I. Dział ogólny, II. Środowisko geograficzne, III. Ludność, IV. Historia. Nauki pomocnicze historii, V. Etnografia, VI. Zagadnienia gospodarcze, VII. Zagadnienia społeczne i polityczne, VIII. Zagadnienia prawno-administracyjne, IX. Wojsko, obrona cywilna, X. Służba zdrowia. Lecznictwo, XI. Nauka, oświata, kultura, XII. Językoznawstwo. Literatura, XIII. Sztuka, XIV. Zagadnienia wyznaniowe, XV. Książka i czytelnictwo. Biblioteki. Archiwa) znajdują się pozycje o charakterze przedmiotowym, dokumentujące ważne wydarzenia odbywające się na terenie powiatu. Zasięgiem terytorialnym bibliografia obejmuje obszar całego kraju czyli druki o powiecie olkuskim wydane w Polsce. Baza zawiera opisy bibliograficzne książek, wydawnictw ciągłych, czasopism, utworów (artykułów z czasopism i dzieł zbiorowych), fragmenty bibliograficzne (rozdziały z dzieł), ważniejsze dokumenty życia społecznego wydane drukiem (katalogi, foldery), mapy, plany oraz filmy. Opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji, niektóre opisy przejęto z „Bibliografii Zawartości Czasopism”. Część opisów uzupełniono recenzjami, ukazującymi się w prasie. Opisy bibliograficzne są w części adnotowane.

Jolanta Kluczewska
Katarzyna Myszka


© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/,
© W. M. Kolasa http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/
© W. Kowalewski wkowalewski@wbp.krakow.pl