Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Bibliografia Powiatu Oświęcimskiego [2004-2007]

1. Przegladanie [MAK]

2. Wyszukiwanie [FIDKAR]

3. Wyszukiwanie [FIDKAR Oświęcimski]

Zasięg formalny: książki, artykuły z prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej
Zasięg chronologiczny: 2004-2007
Liczba rekordów: 2019
Redakcja bazy: Lilianna Olearczyk-Baranowska, Iwona Krawczyk, Agnieszka Mirek
System: MAK [moduł BibReg];
Format: MARC 21


Opis bazy:

Prezentowana Państwu Bibliografia Powiatu Oświęcimskiego jest bazą danych opracowaną w systemie MAK. Prace nad jej opracowaniem rozpoczęto w 2006 roku.

Jej zasięg terytorialny stanowi obszar powiatu oświęcimskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Oświęcimia, odnotowano również problematykę byłego obozu hitlerowskiego KL Auschwitz- Birkenau. Jest to bibliografia przedmiotowa, przy opracowaniu której wyczerpująco zarejestrowano artykuły drukowane na łamach dodatków regionalnych do: "Dziennika Polskiego" - "Dziennik Polski Małopolski Zachodniej", "Gazety Krakowskiej" - "Gazeta Małopolska", "Gazeta Oświęcimska", "Dziennika Zachodniego" - "Dziennik Zachodni Beskidy", "Nad Sołą" oraz lokalnych czasopism, takich jak: "Głos Ziemi Oświęcimskiej" i "Oświęcimski Chemik". W przypadku tematyki obozowej wykorzystano również tytuły prasy ogólnopolskiej.

Zasięg językowy został ograniczony we wszystkich przypadkach do publikacji w języku polskim. Hasła przedmiotowe wykorzystane w opisach pochodzą ze Słownika Języka Haseł Przedmiotowych opracowanego przez BN. Prace nad bazą są kontynuowane, planowane jest rozszerzenie o opisy w wyborze z pozostałych tytułów wydawanych na terenie gmin powiatu oświęcimskiego oraz o publikacje Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zasięg chronologiczny obejmuje lata 2004 – 2007. Baza jest ciągle uzupełniana o ukazujące się w prasie artykuły.© WBP Kraków 2007 http://www.wbp.krakow.pl/
© W. Kowalewski. Kraków 2007 wkowalewski@wbp.krakow.pl
© W. M. Kolasa, Kraków 2007 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/
Ostatnia aktualizacja baz: 25.09.2007