Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Katalogi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu

1. Katalog centralny - MARC 21 - [MAK]

2. Multimedia [MAK]

3. Czasopisma [MAK]

4. Wyszukiwanie [FIDKAR]

5. Wyszukiwanie [FIDKAR Oświęcimski]

Baza: Katalog Centralny - MARC 21
Zasięg formalny: książki
Liczba rekordów: 107157
Redakcja bazy: Walentyna Pawela - Kierownik Biblioteki Głównej; Danuta Borowska-Górka
System: MAK


Opis bazy:

Elektroniczna baza MBP w Oświęcimiu jest katalogiem centralnym wydawnictw zwartych całej naszej sieci bibliotecznej. Obejmuje księgozbiór znajdujący się w Bibliotece Głównej: Wypożyczalni, Czytelni, w Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 3, Filii nr 4, Filii nr 5 (dla dzieci i młodzieży), Centrum Literatury Dziecięcej (obecnie książki obcojęzyczne) oraz Filii nr 6 (z księgozbiorem dla niewidomych i niedowidzących). Prace nad komputeryzacją zbiorów rozpoczęliśmy w 1997 roku w programie MAK w formacie MARC BN, a zakończyliśmy w październiku 2007 r. Opisy opracowywane są z autopsji w oparciu o rekordy Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki Narodowej oraz tworzone samodzielnie przez pracowników MBP Oświęcim. Komputerowy katalog naszej placówki jest efektem zespołowej pracy wszystkich bibliotekarzy. W 2008 r dokonaliśmy konwersji Katalogu Centralnego MBP do formatu MARC 21. Obecnie trwają prace nad poprawianiem i uzupełnianiem rekordów (także o CKHW).

Jako osobną bazę zamieszczamy Katalog "Książek Mówionych", zawierający 485 tytułów znajdujących się na kasetach, udostępnianych w Filii nr 6 dla Osób Niewidomych i Niedowidzących.© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/
© W. Kowalewski. Kraków 2006 wkowalewski@wbp.krakow.pl
© W. M. Kolasa, Kraków 2006 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/

Ostatnia aktualizacja baz: na bieżąco