Bazy katalogowe małopolskich bibliotek publicznych


RK@M : wspólny interfejs wyszukiwawczy dla wszystkich baz katalogowych [Fidkar]


Bazy katalogowe bibliotek publicznych

**  Bazy udostępniane równolegle z serwerów bibliotek powiatowych oraz serwerów WBP
## Bazy udostępniane wyłącznie z serwerów bibliotek powiatowych (przejściowo nie współpracują z serwisem RKM) 


© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/,
© W. M. Kolasa http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/
© W. Kowalewski wkowalewski@wbp.krakow.pl