Powrót do spisu baz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


Książki o Krakowie (1900-1939) 

wersja testowa

1. Wyszukiwanie [Fidkar]

2. Przeglądanie [MAK]

  • Zasięg chronologiczny: 1900-1939

  • Liczba rekordów: 535

  • Format MARC 21

  • Bazy są elektronicznym odpowiednikiem książki: 

  Kraków : przegląd wybranych opracowań z lat 1900-1939 / oprac. Teresa Bieńkowska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. - Kraków : WBP, 1993. - 74 s. ; 21 cm.


Ze wstępu:

Przegląd wybranych publikacji o Krakowie, wydanych w latach 1900 -1939 opracowano na podstawie źródeł i bibliografii historycznych. Poza tym wykorzystano zasoby Biblioteki Jagiellońskiej oraz katalog Czytelni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Retrospektywny opis stanowi przyczynek do pełnej bibliografii Krakowa tamtego okresu i ma na celu wydobycie z niepamięci książek, które dla historii ź kultury Krakowa mają niepodważalne znaczenie. Bibliografia obejmuje druki zwarte. Zebrany materiał ułożono wg XV działów. W dziale I "Zagadnienia ogólne" podano informację o bibliografiach Krakowa, które ukazały się w omawianym okresie oraz opisy zbiorcze tomów "Biblioteki Krakowskiej", "Kalendarza Krakowskiego Józefa Czecha" i "Rocznika Krakowskiego". Opisy poszczególnych tomów "Biblioteki Krakowskiej" umieszczono w odpowiednich działach. Podobnie postąpiono z tomami "Rocznika Krakowskiego", które w całości dotyczą jednego zagadnienia. Materiały biograficzne, opracowania twórczości i działalności poszczególnych osób, jubileuszowe księgi pamiątkowe zebrano w dziale XV, ostatnim. W przeglądzie pominięto dział literatury pięknej dla dorosłych i młodzieży. Uwzględniono jedynie omówienia tej literatury. Architekturę i sztukę sakralną włączono do działu "Zagadnienia wyznaniowe. Kościoły", ponieważ wiele prac omawia równocześnie historię klasztoru czy kościoła, jego architekturę i pamiątki artystyczne. Opisy bibliograficzne sporządzono przede wszystkim w oparem o bibliografie, katalogi bibliotek i autopsję, dostosowując je do nowych norm opisu bibliograficznego. Bibliografia ta jest uzupełnieniem dwóch wydań "Książek o Krakowie", zawierających opisy wydawnictw zwartych z lat 1945 -1971, w opracowaniu mgr Teresy Bieńkowskiej i mgr Zdzisławy Vogel. Prace nad bibliografią Krakowa prowadzone są w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WBP w Krakowie.

Teresa Bieńkowska

Wersja elektroniczna

Wersję elektroniczną opracowali w ramach laboratorium studenci III roku Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie: Ewelina Barabasz; Karol Baranowski; Agnieszka Barańska; Elżbieta Bąk; Katarzyna Zofia Bednarczyk; Teresa Bielańska; Urszula Bieńko; Katarzyna Bodzenta; Katarzyna Cybularz; Sabina Łucja Drytkiewicz; Agnieszka Fluda-Krokos; Anna Magdalena Grudzień; Dorota Gurdziel; Monika Hardyn; Paulina Imiołek; Michał Tomasz Jankowski; Monika Jasuba; Katarzyna Jaworska; Anna Jopek; Honorata Maria Kałucka; Berenika Kleszcz; Katarzyna Kobiałka; Justyna Korzeniak; Tomasz Mikołaj Kowalski; Grzegorz Andrzej Koźma; Oliwia Krzyżańska; Anna Kubala; Dorota Kubik; Joanna Monika Łysek; Małgorzata Magdalena Majewska; Joanna Mazur; Izabela Miszczak; Joanna Maria Moskal; Urszula Nowak; Elżbieta Jadwiga Oramus; Dorota Orzechowska; Monika Pajda; Karolina Marta Pazoła; Małgorzata Polak; Karolina Progorowicz; Maciej Stanisław Przeniosło; Anna Magdalena Ptak; Joanna Serwan; Anna Skupis, Magdalena Stachańczyk-Folga; Jolanta Małgorzata Stelmach; Dorota Strączek; Ramona Jadwiga Walterbach; Katarzyna Marlena Witek; Katarzyna Sylwia Woźniczka; Monika Zając; Justyna Zielińska. 
Kier. zespołu: dr Władysław Marek Kolasa 
Prace wykonano metodą współkatalogowania on-line z wykorzystaniem oprogramowania SOW SQL w marcu 2006 r.


© WBP Kraków 2006 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2006 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/