WANDA : artykuły o Krakowie i regionie


Baza WANDA jest bazą regionalną, zawiera opisy bibliograficzne artykułów opublikowanych w latach 1995-2003 (I kwartał) i dokumentujących życie regionu. Jej zakres tematyczny jest wszechstronny, uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin wiedzy, dotyczące w swojej treści Krakowa i do 1999 r. byłego województwa krakowskiego, a po reformie administracyjnej zasięgiem objęty został również powiat krakowski i obecne województwo małopolskie.

Baza WANDA rejestruje materiały publikowane w prasie codziennej oraz w wybranych tygodnikach, miesięcznikach i rocznikach. Listę czasopism rozpisanych w bazie zawiera indeks: "Czasopismo".

Materiały poddane zostały dużej selekcji ze względu na wartość informacyjną dokumentu. Baza nie zawiera opisów artykułów typu: zapowiedzi imprez, interwencje, materiały informacyjne dotyczące życia codziennego itp.

Wszystkie rekordy zostały utworzone z autopsji i zaopatrzone w słowa kluczowe, niektóre dodatkowo zawierają adnotacje. Baza pierwotnie powstała w systemie ISIS, obecna wersja to wynik konwersji do systemu MAK.

Wyszukiwanie w bazie ułatwiają indeksy: Autorski (również autorów recenzji teatralnych); Tytułowy; Tytułów czasopism (i ich roczników i numerów); Tytułów sztuk teatralnych; Teatrów (i innych miejsc wystawień); Działów klasyfikacji regionalnej; Słów kluczowych.

Zawartość Bazy WANDA jest komplementarna wobec Bazy KRAK (rejestrującej w oparciu o analogiczne założenia publikacje książkowe) i Bazy BIBLIO: pisarze Krakowa (rejestrującej życie literackie Krakowa i regionu) i stanowi bogate źródło wiadomości o regionie, niedostępnych w żadnej innej bazie bibliograficznej, czy to w formie książkowej, czy medialnej. Wiele z opisanych artykułów jest dostępnych w formie drukowanej w Czytelni Oddziału Informacji Regionalnej WBP w Krakowie (Rajska 1, piętro 1, pokój 112).


© WBP Kraków 2004 http://www.wbp.krakow.pl/, W. M. Kolasa. Kraków 2004 http://www.ap.krakow.pl/~wmkolasa/

©WBP Kraków 2013 W. Kowalewski. Kraków 2013 wkowalewski@wbp.krakow.pl